Cách Đăng Ký Thành Viên

Kể từ 1/8/2017, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 1.000.000 trở lên bạn sẽ trở thành thành viên của Pexiga Vietvape. 

Những ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng có thẻ thành viên :

- Được giảm 10% trên mỗi hóa đơn mua hàng bất kì.

- Được tích lũy thêm 3% của giá trị thanh toán hóa đơn.

- Khi điểm tích lũy đạt đến định mức tròn : 100.000 VND, 200.000 VND, 300.000 VND, member sẽ được sử dụng để khấu trừ hóa đơn.

- Được tham gia một số chương trình ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho member.