Vapetasia Killer Custard

Còn hàng

Giá: 620.000₫

- Made in USA

- Killer Custard mới leng keng vị bánh custard vanilla, nghe là cảm thấy vị béo tan chảy nơi đầu lưỡi.

- Killer Kustard 100mL E-Liquid by Vapetasia is a creamy, custard dessert treat rounded off with subtle hints of vanilla sweetness.

Hướng dẫn mua hàng